światowy standard nieinwazyjnej diagnostyki
stłuszczenia i zwłóknienia wątroby

Zgłoś się do projektu

Miejsce pracy

PROTOKÓŁ I ALGORYTM BADANIA WRAZ Z ZAKRESEM BADAŃ: