światowy standard nieinwazyjnej diagnostyki
stłuszczenia i zwłóknienia wątroby

W ramach kompleksowej usługi oferujemy:

wykonywanie badań oceny stłuszczenia i zwłóknienia
wątroby przez certyfikowanego operatora
dowóz, instalację i odbiór
urządzenia
ubezpieczenie urządzenia
na czas badań i transportu
materiały informacyjne dla pacjenta
telefoniczną i internetową rejestrację
infolinię dla pacjenta
dostęp do specjalistycznej aplikacji diagnostycznej
dla lekarzy interpretujących wyniki badań
internetową konsultację specjalisty hepatologa z
symultanicznym opisem diagnozy w karcie
wyników badania pacjenta**
wynajem gabinetu na czas
wykonywania badań***

Licząc na zainteresowanie z Państwa strony
pozostajemy do dyspozycji.

* Oferta obowiązuje przy wykonaniu minimum 10 badań w ciągu 1 dnia
** W przypadku własnej konsultacji honorarium jest dedykowane ośrodkowi kierującemu na badanie
*** Koszt wynajmu gabinetu i obsługi administracyjnej usługi jest ustalany w procesie negocjacji z ośrodkiem